Miquel Monroig Mestre

Miquel Monroig Mestre


 

Se presenta a:

Consejo Ciudadano Autonómico

Biografía

Sóc jubilat i visc a Petra. Estic casat i tenc dues filles. Després de 20 anys de ser capellà vaig entrar en el món laboral de la FUNDACIÓ DEIXALLES, vaig ser fundador i gerent de la Fundació Deixalles Felanitx i de Deixalles Llevant. A partir del 2004 vaig ser professor de secundària, acabant com a delegat Sindical d’USO de tot el professorat de Religió de les Illes.

Sempre he fet feina pel medi ambient i la cooperació internacional. Actualment faig voluntariats a Càritas Petra com a coordinador i animador, en el Bàsquet, a la Unió Musical i a Serra Mamerra com a membre de la Junta Directiva. Estic implicat en la recerca, a un nivell espiritual obert i crític des de la participació activa, d’una Església progressista i oberta.

Soy jubilado y vivo en Petra. Estoy casado y tengo dos hijas. Después de 20 años de ser cura entré en el mundo laboral de la FUNDACIÓN DEIXALLES, fui fundador y gerente de la Fundación Deixalles Felanitx y de Deixalles Llevant. A partir del 2004 fui profesor de secundaria, acabando como delegado sindical de USO de todo el profesorado de Religión de las Islas.

Siempre he trabajado para el medio ambiente y la cooperación internacional. Actualmente hago voluntariados en Cáritas Petra como coordinador y animador, en el Baloncesto, en la Unión Musical y a Serra Mamerra como miembro de la Junta Directiva. Estoy implicado en la investigación, a un nivel espiritual abierto y crítico desde la participación activa, de una Iglesia progresista y abierta


Motivación

A la meva edat, l’opció és clara: vull canvi i aquest canvi sols m’ho ofereix Podem. Treballar des del CCA per aconseguir-ho, serà la meta. Em trob amb problemes de la gent, sobretot els desfavorits que demanen respostes; pens trobar-les i treballar-les. Vull tractar grans temes com: immigració, habitatge, igualtat, justícia social, LGTBI…

M’apunt perquè m’espanta l’auge feixista i perquè tenim entre mans un bon projecte i des del CCA no escatimarem esforços per dur-ho a bon port. M’apunt des de la força que em dona l’experiència de fe en un Jesús que, si l’escoltes, t’empeny a considerar l’altre com germà, a tots iguals, que posa la justícia per davant i que cerca solucions pels més abandonats. Val la pena la lluita!

A mi edad, la opción es clara: quiero cambio y este cambio solo me lo ofrece Podemos. Trabajar desde el CCA para conseguirlo, será la meta. Me encuentro con problemas de la gente, sobre todo los desfavorecidos que piden respuestas; pienso encontrarlas y trabajarlas. Quiero tratar grandes temas como: inmigración, vivienda, igualdad, justicia social, LGTBI…

Me apunte porque me asusta el auge fascista y porque tenemos entre manos un buen proyecto y desde el CCA no escatimaremos esfuerzos para llevarlo a buen puerto. Me apunte desde la fuerza que me da la experiencia de fe en un Jesús que, si lo escuchas, te empuja a considerar el otro como hermano, a todos iguales, que antepone la justicia y que busca soluciones para los más abandonados. ¡Merece la p

PREINSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS A COORDA Y CCA