Jose Guillermo Malagrava Rigo

Jose Guillermo Malagrava Rigo


 

Se presenta a:

Consejo Ciudadano Autonómico

Biografía

Sóc pare de 37 anys d’una filla de 10 i un fill de 8. Em vaig llicenciar l’any 2009 com a Psicòleg General Sanitari i tenc un Màster de Psicologia Jurídica i Forense que em va permetre exercir com a tal fins a 2019, a més de combinar aquesta tasca amb altres feines al sector comercial i sanitari.

De 2015 a 2019 vaig fer feina al gabinet del Departament de Presidència i Participació del Consell Insular de Mallorca i actualment treball com a Director General d’Energia i Canvi Climàtic al Govern.

Soy padre de 37 años de una hija de 10 y un hijo de 8. Me licencié en 2009 como Psicólogo General Sanitario y tengo un Máster de Psicología Jurídica y Forense que me permitió ejercer como tal hasta 2019, además de combinar esta tarea con otros trabajos en el sector comercial y sanitario.

De 2015 a 2019 trabajé en el gabinete del Departamento de Presidencia y Participación del Consejo Insular de Mallorca y actualmente trabajo como Director General de Energía y Cambio Climático en el Gobierno.


Motivación

La necessitat d’un partit realment progressista amb arrelament al territori que defensi, amb polítiques de govern i de gestió, els principis de la igualtat de drets, el feminisme i la transició ecològica. Poder seguir aplicant polítiques reals que afavoreixin a la majoria en tots els àmbits de Balears és necessari per reduir la desigualtat existent i poder continuar canviant un model ideat pels poderosos pel seu propi benefici.

Vull que Podem creixi i arreli a Balears i sigui el referent del progressisme real on totes i tots els que creiem en la igualtat ens hi sentiguem identificats.

La necesidad de un partido realmente progresista con arraigo en el territorio que defienda, con políticas de gobierno y de gestión, los principios de la igualdad de derechos, el feminismo y la transición ecológica. Poder seguir aplicando políticas reales que favorezcan a la mayoría en todos los ámbitos de Baleares es necesario para reducir la desigualdad existente y poder continuar cambiando un modelo ideado por los poderosos para su propio beneficio.

Quiero que Podemos crezca y arraigue en Baleares y sea el referente del progresismo real donde todas y todos los que creemos en la igualdad nos sintamos identificados.

PREINSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS A COORDA Y CCA