Cristina Gómez Estévez

Cristina Gómez Estévez


 

Se presenta a:

Consejo Ciudadano Autonómico

Biografía

Menorquina de naixement, tenc 52 anys i som mare de tres fills. Vaig estudiar Dret gràcies a l’esforç dels meus pares i les beques. Tenc un Grau Superior d’Administració i Finances i un Màster en Gestió i Direcció Pública d’Habitatge i Sòl. He combinat l’exercici professional com a advocada amb períodes de feina al sector públic. De Podem em vaig enamorar, prèviament enfadada pels governs de Rajoy i Bauzà. A nivell ciutadà, destacaria els anys a l’APIMA i a l’Associació de Vesins. Actualment som Consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del Consell Insular de Menorca, gràcies al suport incondicional dels meus companys, i molt especialment al d’en BEP, el profe de mates amant de l’ornitologia amb qui em vaig casar fa vint-i-cinc anys.

Menorquina de nacimiento, tengo 52 años y soy madre de tres hijos. Estudié Derecho gracias al esfuerzo de mis padres y las becas. Tengo un Grado Superior en Administración y Finanzas y un Máster en Gestión y Dirección Pública de Vivienda y Suelo. He combinado el ejercicio profesional como abogada, con períodos de trabajo en el sector público. De Podemos me enamoré, previo enfado por los gobiernos de Rajoy y Bauzá. A nivel ciudadano destacaría los años en la APIMA y en la Asociación de Vecinos. Actualmente soy Consejera de Empleo, Vivienda y Cooperación Local del Consell Insular de Menorca, gracias al apoyo de mis compañer@s, y muy especialmente de BEP, el profe de mates amante de la ornitología con quien me casé hace ya 25 años


Motivación

Veig molt important participar per tal de donar a conèixer la realitat i reivindicacions de Menorca. Crec que pot ser un lloc idoni per a compartir bones pràctiques i experiències. Un espai col·laboratiu per deliberar i acordar polítiques a favor de la gent, dels seus drets cívics i socials (ocupació, habitatge, participació), de la sostenibilitat del nostre territori, d’una economia post capitalista, a on el creixement comenci a ser mesurat amb indicadors de benestar, i no només en termes de PIB, de la igualtat entre homes i dones, de la cura dels nostres grans, dels serveis públics (sanitat, educació), de la cultura transformadora, del nostre jovent i també, de nous models de governança, més democràtics, propers i transparents.

Veo muy importante participar y poder dar a conocer la realidad y reivindicaciones de Menorca. Creo que puede ser un lugar idóneo para compartir buenas prácticas y experiencias. Un espacio para deliberar y acordar políticas en favor de la gente, de sus derechos cívicos y sociales (empleo, vivienda, participación), de la sostenibilidad de nuestro territorio, de una economía post capitalista, donde el crecimiento empiece a ser medido en base a indicadores de bienestar, y no sólo en términos de PIB, de la igualdad entre hombres y mujeres, del cuidado de nuestr@s mayores, de los servicios públicos (sanidad, educación), de la cultura transformadora, de nuestra juventud, también de nuevos modelos de gobernanza, más democráticos, cercanos y transparentes

PREINSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS A COORDA Y CCA