Carmen Parra Arcos

Carmen Parra Arcos


 

Se presenta a:

Consejo Ciudadano Autonómico

Biografía

Vaig néixer l’any 1966 a Alemanya i des del 1991 residesc a Bunyola. L’any 2019 vaig ser elegida regidora de l’Ajuntament de Bunyola, on duc la regidoria de Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, des de la qual i d’acord amb el nostre programa electoral, treball diàriament per a millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.

La meva titulació acadèmica en transport i comerç internacional, així com la meva experiència i formació contínua m’han permès afrontar els nous reptes en digitalització i sostenibilitat que he aplicat en el comerç i turisme locals. Abord els problemes i nous reptes intentant aprendre d’ells. Sóc resolutiva, amb gran capacitat de treball, conscienciada i motivada per treballar pel canvi que ens exigeix el futur.

Nací en 1966 en Alemania y resido en Bunyola desde 1991. En 2019 fui elegida regidora del Ayuntamiento de Bunyola, donde llevo la regiduría de Comercio, Turismo y Participación Ciutadana, desde la cual y de acuerdo con nuestro programa electoral, trabajo a diario para mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas.

Mi titulación académica en transporte y comercio internacional, junto con mi experiencia y formación continua me ha permitido afrontar los nuevos retos en digitalización y sostenibilidad que he aplicado al comercio y turismo locales. Abordo los problemas y nuevos retos intentando aprender de ellos. Soy resolutiva, con gran capacidad de trabajo, concienciada y motivada para trabajar por el cambio que exige el futuro.


Motivación

El programa polític que representa Podem des de 2014 és un projecte viu de transformació i participació per a un canvi real que el món i les nostres illes necessiten. Afrontar amb rigor el problema del canvi climàtic, apostar per la sostenibilitat i afermar el protagonisme i la perspectiva de la dona en el centre del debat polític de la nostra comunitat.

Continuar amb aquest projecte, continuar contribuint en les polítiques que hem iniciat m’il·lusionen i motiven per a donar suport a la candidatura d’Antonia Jover i presentar-me per a formar part d’un equip amb experiència, que amb la força de la gent, dels cercles i dels moviments socials podrà afrontar els reptes que ens esperen en els pròxims anys.

El programa político que representa Podemos desde 2014 es un proyecto vivo de transformación y participación para un cambio real que el mundo y nuestras islas necesitan. Afrontar con rigor el problema del cambio climático, apostar por la sostenibilidad y afianzar el protagonismo y la perspectiva de la mujer en el centro del debate político de nuestra comunidad.

Continuar con este proyecto, seguir contribuyendo en las políticas que hemos iniciado me ilusiona y motiva para apoyar la candidatura de Antonia Jover y presentarme para formar parte de un equipo con experiencia, que con la fuerza de la gente, de los círculos y de los movimientos sociales podrá afrontar los retos que nos esperan en los próximos años.

PREINSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS A COORDA Y CCA