Carla Gener Marqués

Carla Gener Marqués


 

Se presenta a:

Consejo Ciudadano Autonómico

Biografía

Nascuda l’any 1993 a Ciutadella. Mare d’un fill i d’una filla. Antifeixista, feminista i anticapitalista. Treballadora des dels 16 anys, he fet feina de cara al públic, alternant l’hostaleria amb actuacions musicals. Som especialista en Mediació Civil, Mercantil i Familiar per l’Escola Internacional de Mediació i estic formada en igualtat de gènere i abolicionisme internacional de la prostitució. He estat secretària i portaveu de l’Associació de Músics de Menorca, així com militant en diferents col·lectius, sempre defensant els drets de les persones. Ara som regidora d’Igualtat i Cooperació, Atenció a la Ciutadania i Consum, amb la motivació de fer del Servei d’Igualtat una àrea que respongui a les necessitats de la ciutadania.

Nacida en 1993 en Ciutadella. Madre de un hijo y de una hija. Antifascista, feminista y anticapitalista. Trabajadora desde los 16, he trabajado de cara al público, alternando la hostelería con actuaciones musicales. Soy especialista de Mediación Civil, Mercantil y Familiar por la Escuela Internacional de Mediación y estoy formada en igualdad de género y abolicionismo internacional de la prostitución. He sido secretaria y portavoz de la Asociación de Músicos de Menorca, así como militante en diferentes colectivos, siempre defendiendo los derechos de las personas. Ahora soy concejala de Igualdad y Cooperación, Atención a la Ciudadanía y Consumo, con la motivación de hacer del Servicio de Igualdad una área que responda a las necesidades de la ciudadanía


Motivación

Crec fermament en el projecte d’apropar les illes per fer valer la Comunitat Autònoma que som, però sóc totalment conscient de les mancances que presentem com a illes. Crec que la connexió del partit amb Menorca ha de millorar i, per açò, és necessari que les persones que faran d’interlocutores en tinguin voluntat ferma. És aquesta voluntat i autocrítica el que m’impulsa a voler presentar-me al Consell Ciutadà Autonòmic. Necessitem a Menorca en el mapa i per açò vull treballar.

Creo firmemente en el proyecto de acercar las islas para hacer valer la Comunidad Autónoma que somos, pero soy totalmente consciente de las carencias que presentamos como islas. Creo que la conexión del partido con Menorca tiene que mejorar y, para ello, es necesario que las personas que sean interlocutoras tengan voluntad firme. Es esta voluntad y autocrítica la que me impulsa a querer presentarme al Consejo Ciudadano Autonómico. Necesitamos a Menorca en el mapa y para ello quiero trabajar.